Följ oss

Covid 19

ÅTGÄRDSPLAN CORONA COVID – 19

Följande dokument beskriver de åtgärder som genomförs på våra restauranger för att minska spridning av Coronaviruset, Covid-19 i så stor utsträckning vi kan med den information vi nu känner till.

HANDHYGIEN Vi vet att den största begränsningen av smittan görs genom god handhygien då händerna tvättas noga och handsprit används i så stor utsträckning vi bara kan. Restaurangen har spridit ut handsprit både på de allmänna ytorna såsom kassan, toaletter och restaurang, men också i alla personalutrymmen. Samtlig personal har extra noga handhygien, tvättar händerna ofta och använder handsprit. Personal i kök använder handskar i all hantering med råvaror, mat och dryck.

SMITTMINIMERING Personal som känner minsta förkylningssymtom som feber eller hosta stannar personalen hemma och kommer inte till jobbet förrän de är helt friska.

RESTAURANG Vi serverar lunch och sallad/bröd buffé med bättre och flera stationerna för att minimera risken för köbildning. Markeringar i golvet för att visa ett bättre kösystem med godkänt avstånd mellan våra gäster. Vi byter faten oftare och fyller inte på lika mycket som vanligt. Personalen byter serveringsbesticken löpande. Vi har tagit bort bord för att se till att sprida gästerna med både avstånd och tid. Det finns även möjlighet att sitta och äta på vår uteservering.